Backup w chmurze lub lokalny

Backup w chmurze lub lokalny
W obecnych czasach firmy modernizują swoją infrastrukturę IT chcąc wzmocnić zabezpieczenia i mechanizmy kontrolne, a także obniżyć koszty działalności oraz zmaksymalizować swoje zyski. Jedną z form jest zabezpieczanie swoich danych za pomocą backupu.
Zaletami backupu są:

  • szybkie odzyskiwanie danych w przypadku awarii,
  • lepsze zarządzanie przechowywanymi danymi.

Zabezpieczyć można stacje robocze, serwery, urządzenia mobilne.
Nowoczesne zabezpieczanie urządzeń końcowych może ochronić przed wieloma typami zagrożeń. Dane można stracić z powodu awarii urządzenia,  przypadkowego usunięcia, kradzieży lub zgubienie sprzętu oraz ataku złośliwego oprogramowania.

Zabezpieczenie komputerów
Polecamy między innymi programy Xopero do szybkiego tworzenia i odzyskiwania danych z backupu. Można w bezpieczny sposób synchronizować i udostępniać biznesowe dane, wykorzystać je do archiwizacji niewykorzystywanych zasobów oraz migracji systemów lub całych urządzeń. Dane są szyfrowane na komputerze za pomocą AES 256 CBC jeszcze przed wysłaniem na serwer backupu.

Disaster recovery pozwala na odtworzenie utraconych danych i systemów już w kilkanaście minut po wystąpieniu awarii.

Xopero umożliwia bezpieczne logowanie, łatwe zarządzanie i przyznawanie dostępu użytkownikom.

Zabezpieczenie serwerów
Odzyskiwanie danych z uszkodzonego serwera może zabrać sporo czasu i być przy tym niezmiernie kosztowne.  Wybierając Xopero można kompleksowo zabezpieczyć urządzenia pracujące pod systemami Windows Server Essentials, Windows Server i Linux Server.

Zabezpieczenie urządzeń mobilnych
Xopero umożliwia ochronę danych z urządzeń mobilnych. Xopero umożliwia backup urządzeń z systemem Android i iOS. Dodatkowo dane zbackupowane z urządzenia iOS można odtworzyć na smarphonie z Androidem i na odwrót.

Zapraszamy do współpracy