Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany
ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Systemy przyzywowe

W swoim zakresie usług polecamy systemy przywoławczo-alarmowe (systemy komunikacji wewnętrznej). Służą do informowania, przywołania lub powiadamiania personelu o wystąpieniu zdarzenia, np. wezwaniu przez pacjenta personelu medycznego. Sygnał wezwania wywołuje się poprzez włączenie odpowiedniego klawisza (element przyzywowy). Element ten może być w postaci przycisku przewodowego naściennego lub przyłóżkowego w postaci przycisku radiowego. Włączenie przycisku może spowodować zadziałanie dwóch rodzajów alarmów: akustycznego (głośny lub cichy) oraz alarmu świetlnego. Systemy takie znajdują zastosowanie w szpitalach, domach spokojnej starości lub w domach opieki społecznej. Włączenie sygnału powoduje, że w pomieszczeniu personelu medycznego zapala się kontrolka lub jak to jest w nowoczesnych systemach, wyświetla się informacja na tablicy multimedialnej. System komunikacji wewnętrznej umożliwia kontakt między pacjentem, a personelem medycznym, jak również między samym personelem.

Systemy przyzywowe znajdują obecnie zastosowanie także w sądach, hotelach i innych obiektach użyteczności publicznej w celu wezwania ochrony, przywołania obsługi hotelu, czy też w ośrodkach penitencjarnych w celu przywołania strażników.

Najnowsze systemy przyzywowe (przywoławcze) budowane są już w oparciu o technologię IP, dzięki czemu można wykorzystać istniejącą infrastrukturę teletechniczną, co znacznie obniża koszty jej budowy.

W  ofercie posiadamy systemy firmy Schrack i Schima.

Social