Rejestracja czasu pracy (RCP)

Rejestracja Czasu Pracy (RCP) to nowoczesny systemu kontroli dostępu zintegrowany z systemami kadrowymi w zakładach pracy. Umożliwia on uzyskanie spersonalizowanych informacji o pracowniku i jego:

  • czasie pracy,
  • spóźnieniach,
  • nadgodzinach,
  • wyjściach służbowych i prywatnych.

Wdrożenie RCP umożliwia automatyczne i dokładne rozliczenie godzin pracy, pozwala na generowanie pełnych miesięcznych zestawień i raportów, upraszcza tworzenie listy płac dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych. Systemy RCP umożliwiają definiowanie indywidualnych systemów rozliczania dla każdego pracownika.

Zarówno system kontroli dostępu, jak i system rejestracji czasu pracy można połączyć z kamerą, co umożliwia także wizualizację danej osoby.

W swojej ofercie posiadamy także System Rejestracji Czasu Pobytu dziecka przeznaczony na potrzeby przedszkoli i żłobków. Ułatwia on użytkownikom prowadzenie ewidencji związanej z pobytem dziecka w danej placówce. Na tej podstawie łatwo jest obliczyć opłatę za czas przebywania dziecka w jednostce. 
System RCP budujemy na urządzeniach firmy Roger, Timaco (Punktualnik), Selkod.

Zapraszamy do współpracy